Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

AKTY PRAWNE

Przykładowe pytania do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej zostały opublikowane na stronie internetowej Krajowej Izby Architektów, link dostępny poniżej.

www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=2593


WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH na sesji zimowej 2019 r.WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH na sesji zimowej 2019 r.
Wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości. STAN PRAWNY NA DZIEŃ - 3 października 2019r.
Wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości. STAN PRAWNY NA DZIEŃ - 3 października 2019r.
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH na sesji letniej 2019 r.WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH na sesji letniej 2019 r.
Wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości. STAN PRAWNY NA DZIEŃ - 9 kwietnia 2019r.
Wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości. STAN PRAWNY NA DZIEŃ - 9 kwietnia 2019r.
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH na sesji zimowej 2018 r.WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH na sesji zimowej 2018 r.
Wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości. STAN PRAWNY NA DZIEŃ - 12 października 2018r.
Wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości. STAN PRAWNY NA DZIEŃ - 12 października 2018r.
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH na sesji letniej 2018 r.WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH na sesji letniej 2018 r.
Wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości. STAN PRAWNY NA DZIEŃ - 20 marca 2018r.
Wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości. STAN PRAWNY NA DZIEŃ - 20 marca 2018r.
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH na sesji zimowej 2017 r.WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH na sesji zimowej 2017 r.
Wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej obowiązujący na zimowej sesji egzaminacyjnej. Uzupełnienie w pkt 45 o Dz.U. z 2017 r. poz. 854.
Wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej obowiązujący na zimowej sesji egzaminacyjnej. Uzupełnienie w pkt 45 o Dz.U. z 2017 r. poz. 854.
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH na sesji letniej 2017 r.WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH na sesji letniej 2017 r.
Wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej obowiązujący na letniej sesji egzaminacyjnej.
Wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej obowiązujący na letniej sesji egzaminacyjnej.
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH na sesji zimowej 2016 r.WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH na sesji zimowej 2016 r.
Wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej obowiązujący na zimowej sesji egzaminacyjnej.
Wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej obowiązujący na zimowej sesji egzaminacyjnej.
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH od sesji letniej 2016r.WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH od sesji letniej 2016r.
Wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej obowiązujący od letniej sesji egzaminacyjnej.
Wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej obowiązujący od letniej sesji egzaminacyjnej.
Wykaz aktów 2015 - sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiejWykaz aktów 2015 - sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej


WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH od sesji zimowej 2015r.WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH od sesji zimowej 2015r.
Wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej obowiązujący od zimowej sesji egzaminacyjnej.
Wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej obowiązujący od zimowej sesji egzaminacyjnej.
Pismo Krajowej Komisji EgzaminacyjnejPismo Krajowej Komisji Egzaminacyjnej
Sprostowanie omyłki pisarskiej w wykazie aktów prawnych obowiązujących na egzaminie na uprawnienia 2015 r.
Sprostowanie omyłki pisarskiej w wykazie aktów prawnych obowiązujących na egzaminie na uprawnienia 2015 r.
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH od sesji letniej 2015r.WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH od sesji letniej 2015r.
Wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej obowiązujący w letniej sesji egzaminacyjnej.
Wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej obowiązujący w letniej sesji egzaminacyjnej.
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH od sesji zimowej 2014r.WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH od sesji zimowej 2014r.
Wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej obowiązujący w zimowej sesji egzaminacyjnej w dniu 12 grudnia 2014 r.
Wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej obowiązujący w zimowej sesji egzaminacyjnej w dniu 12 grudnia 2014 r.
Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1278Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1278
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.