Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu (więcej informacji).
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej tego komunikatu.

TERMINY EGZAMINÓW


UWAGA !!!

W związku z odwołaniem wyznaczonego na dzień 05 czerwca 2020 r. terminu letniej sesji egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej z powodu stanu zagrożenia epidemicznego, wyznacza się nowy termin letniej sesji egzaminacyjnej 2020 na dzień 11 września 2020r. o godz. 10:00.
dn. 29 kwietnia 2020 r.

UWAGA !!!

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP w związku z zagrożeniem epidemicznym podjęła decyzję o odwołaniu letniej sesji egzaminacyjnej ustalonej na dzień 5.06.2020, na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach.

Osobom, które złożyły wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w ramach sesji letniej, o której mowa wyżej i wniosły opłatę z tytułu postępowania kwalifikacyjnego oraz opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu, a następnie na skutek odwołania sesji letniej wycofały swój wniosek, opłata zostanie zwrócona wyłącznie w części opłaty za przeprowadzenia egzaminu.

Osoby, które nie wycofały wniosków i przeszły pozytywnie procedurę kwalifikacji, będą egzaminowane w ramach najbliższej letniej sesji egzaminacyjnej w nowym terminie.
Poniżej zamieszczamy stosowną uchwałę podjętą przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną IARP.
dn. 24 marca 2020 r.


Krajowa  Komisja  Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że terminy egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278). w 2015 r. zostały wyznaczone:

5 czerwca 2020r. godz. 10:00 w sesji letniej,  nowy termin 11 września 2020r. godz. 10:00
4 grudnia 2020r. godz. 10:00 w sesji zimowej.

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uprzejmie informuje:
ostateczny termin na złożenie wniosków o nadanie uprawnień budowlanych przypada nadzień:

5 marca 2020 r. w sesji letniej,
4 września 2020r. w sesji zimowej.


Dokumenty należy składać w biurze Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów w Białymstoku.


WAŻNE
DLA OSÓB STARAJĄCYCH SIĘ O PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU

Osoby, które w poprzedniej sesji nie zaliczyły egzaminu pisemnego lub zaliczyły tylko egzamin pisemny i chcą ponownie przystąpić do egzaminu ustnego, winny najpóźniej na półtora miesiąca przed wyznaczonym terminem egzaminu, złożyć WNIOSEK o dopuszczenie do egzaminu i dokonać na konto Izby odpowiedniej opłaty z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi ponownej procedury kwalifikacyjnej w przypadku upływu ponad 3 lat od pozytywnego egzaminu pisemnego w toku postępowania kwalifikacyjnego, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wskazuje, że niezbędna jest ponowna weryfikacja posiadanej przez kandydata wiedzy poprzez zdanie egzaminu pisemnego (bez konieczności przeprowadzania procedury kwalifikacyjnej w całości czyli bez ponownej weryfikacji wykształcenia i praktyki zawodowej oraz bez uiszczania opłaty z tytułu kwalifikowania).


Uchwała nr 2/2020 KKKIA RP z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie terminu egzaminu w sesji letniej 2020.Uchwała nr 2/2020 KKKIA RP z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie terminu egzaminu w sesji letniej 2020.


Uchwała nr 1/2020 KKKIA RP z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie odwołania egzaminów w sesji letniej 2020.  Uchwała nr 1/2020 KKKIA RP z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie odwołania egzaminów w sesji letniej 2020.
Pismo w sprawie wyznaczenia terminów egzaminów w 2020r.Pismo w sprawie wyznaczenia terminów egzaminów w 2020r.


Pismo w sprawie zmiany terminu egzamin w 2019r. w sesji letniej.Pismo w sprawie zmiany terminu egzamin w 2019r. w sesji letniej.


Pismo w sprawie wyznaczenia terminów egzaminów w 2019r.Pismo w sprawie wyznaczenia terminów egzaminów w 2019r.


Pismo w sprawie wyznaczenia terminów egzaminów w sesji zimowej 2018r.Pismo w sprawie wyznaczenia terminów egzaminów w sesji zimowej 2018r.


Pismo w sprawie wyznaczenia terminów egzaminów w sesji letniej  2018r.Pismo w sprawie wyznaczenia terminów egzaminów w sesji letniej 2018r.


Pismo KKK - przedawnienie zdanego egzaminu pisemnegoPismo KKK - przedawnienie zdanego egzaminu pisemnego
Pismo Przewodniczącej Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wyjaśniające konieczność przystąpienia do ponownego egzaminu pisemnego po upływie 3 lat od pozytywnego egzaminu pisemnego w toku postępowania kwalifikacyjnego.
Pismo Przewodniczącej Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wyjaśniające konieczność przystąpienia do ponownego egzaminu pisemnego po upływie 3 lat od pozytywnego egzaminu pisemnego w toku postępowania kwalifikacyjnego.